31/1/09

L'habitatge a Roma"Doncs quins apartaments de lloguer hi ha que permetin dormir? S'han de tenir grans riqueses per poder dormir a Roma". Juvenal, Sàtires, 3, 235-236.

La majoria de romans vivien en pisos de lloguer que formaven blocs anomenats insulae. Els materials amb què es construïen eren de baixa qualitat; el soroll i el perill d'incendi i d'esfondrament eren constants en aquest tipus d'habitatge. Els romans que gaudien d'una situació econòmica més privilegiada vivien a les domus, cases senyorials que tenien moltes més comoditats que les insulae. Allunyades dels nuclis urbans trobem les uillae. Les vil·les eren cases que servien de segona residència, sovint llocs d'esbarjo que permetien desconnectar del tumult de la ciutat. En el powerpoint que teniu seguidament, podreu veure descrits amb més detall els habitatges mencionats.